شنبه, 8 آذر 1399
  • ساعت : ۹:۲۷:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ 
  • کد خبر : ۳۰۴۷
گزارش سال 1398 موسسه آموزشی پژوهشی طب انتقال خون ارائه شد

جلسه هيات امنای‌ ‌موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون با حضور دکتر پیمان عشقی؛ مدیرعامل و سرپرست موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال برگزار شد . 
به گزارش روابط عمومی سازمان انتقال خون دراین جلسه دکتر مهتاب مقصودلو؛ معاون آموزشی و پژوهشی موسسه در حضور اعضاي هیأت امنای موسسه و نمایندگانی از هیأت امنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گزارشی از اقدامات موسسه در دوران همه گیری کووید-19 ارائه داد. 
در ادامه این جلسه گزارش برنامه عملیاتی موسسه و عملکرد بودجه تفصیلی سال 1398 ارائه شد.
در پایان، مصوباتی در خصوص تعرفه خدمات و محصولات پژوهشی و آیین-نامه مالی معاملاتی موسسه مورد بحث، بررسی و تصویب قرار گرفت.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

V5.7.3.0