جمعه, 4 فروردين 1396                                              اخبار


مرکز همکار با WHO


کانال تلگرامی موسسه عالی 
آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

 

اطلاعیه

   
 برگزاری آزمون پودمانی 

   "مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون

 و طب انتقال خون
"  


این آزمون مختص همکاران فنی ستاد مرکزی می باشد
پیوندها

                   

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8