چهارشنبه, 26 تير 1398

زمان و نحوه ارسال مستندات

لازم است کلیه مستندات پژوهش همراه با فرم تکمیل شده مشخصات فردی و سایقه فعالیت پژوهش و فرم تکمیل شده معرفی پژوهش را در سایت حداکثر تا تاریخ اول شهریور 1398 به آدرس الکترونیکی جشنواره festival@tmi.ac.ir ارسال فرمایید.
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8