چهارشنبه, 26 تير 1398

محورها ی جشنواره پژوهشی

1) اهدا و اهداکنندگان 
2) سلامت خون 
3)  مدیریت خون بیمار
4) هموویژیلانس 
5)  تزریق پلاکت 
6) ایمنوهماتولوژی 
7) بانک خون بیمارستانی 
8) پلاسما و صنعت پلاسما و داروهای مشتق از پلاسما 
9)   انتقال خون در
  تالاسمی و بیماری های با تزریق خون متعدد 
 بلایای طبیعی 
 بدخیمی ها 
  -
 پیوند 
-
 نوزادان و اطفال 
-
 دوران بارداری و زایمان 
-
 جراحی ها، سوانح و بیهوشی 
DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8