چهارشنبه, 27 شهريور 1398

 
اعضای کمیته اخلاق
اعتبار نامه کمیته اخلاق
فرم ها
راهنماهای اخلاقی عمومی و اختصاصی
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
راهنمای گردش کار کمیته تا اخذ کد اخلاق
لیست طرح های پژوهشی و پایان نامه های مصوب کمیته اخلاق
تماس با واحد

معرفی کمیته اخلاق:


خون به عنوان یک نمونه با منشأ انسانياست وکرامت انساني اقتضا مي­ کند که جمع آوري، نگهداري، استفاده و نابودسازي آنها توأم با رعايت ملاحظات و شئونات مرتبط باشد. تمامي پژوهش­ ها بر روي خون، پيش از اجرا، بايد مورد تأييد كميته­ اخلاق در پژوهش قرار گيرد. رضايت آگاهانه اهداکننده با رعايت تمامي اصول مرتبط در درجه اول اهميت قرار دارد. پژوهشگر بايد از نمونه خون و فرآورده خون كه به­ منظور پژوهش در اختيار او قرار مي­ گيرد، استفاده­ بهينه کرده و از هدر رفتن آن­ها جلوگيري نمايد. لازم به ­ذكر است در صورت کمبود خون و یا فرآورده­ هاي آن، استفاده ­هاي درماني بر استفاده­ هاي پژوهشي اولويت دارد.

کمیته­ اخلاق در پژوهش در سازمان انتقال خون ایران به منظور رعایت موارد پیشگفت، در سال 1383 تشکیل و شروع به فعالیت نموده است. پس از سازماندهی مجدد کمیته ها توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این مؤسسه موفق به دریافت اعتبارنامه کمیته­ اخلاق در پژوهش با عنوان "كميته دانشگاهي اخلاق در پ‍ژوهش­ هاي زيست پزشكي"  شده است.

وظایف این کمیته عبارتند از:  سیاستگذاری در زمینه اخلاق در پژوهش­ های مرتبط با طب انتقال خون و انطباق آن با موازین اعلام شده از سوی کمیته­ ملی اخلاق در پژوهش ­های زیست پزشکی، بررسی طرح­ های پژوهشی، بررسي پايان نامه­ هاي دانشجويي، صدور كد اخلاقي، رسیدگی به موضوعات و مصادیق تخلفات پژوهشی و ابلاغ آیین نامه­ ها و دستورالعمل­ های کشوری.  


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8