چهارشنبه, 27 شهريور 1398

اطلاعات ثبت نام دانشجویان PhD ورودی 98


اطلاعات ثبت نام دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 98


برنامه های ترم مهرماه 1398 کلیه رشته ها

برنامه نيمسال اول دانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته زيست فناوري پزشكي (ورودي 1397)
تعداد دریافت : 0
برنامه نيمسال اول دانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته زيست فناوري پزشكي (ورودي 1398)
تعداد دریافت : 0
برنامه نيمسال اول دانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون (ورودي 1398)
تعداد دریافت : 0
برنامه نيمسال اول دانشجويان PhD خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون ورودي 97 (ترم سوم)
تعداد دریافت : 0
برنامه نيمسال اول دانشجويان PhD خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال خون ورودي 98 (ترم اول)
تعداد دریافت : 0
سيستمهاي اطلاع رساني پزشكي
تعداد دریافت : 0
برنامه كارورزي دانشجويان كارشناسي ارشد(خون شناسي آزمايشگاهي و بانك خون) ورودي 1397
تعداد دریافت : 0
كارورزي و آموزش باليني در بخش هاي مختلف سازمان انتقال خون و بيمارستان دانشجویان PhD (خون شناسي آزمايشگاهي و علوم انتقال) ورودي 1397
تعداد دریافت : 0
برنامه امتحانات دانشجويان نيمسال اول سال تحصيلي 99- 98
تعداد دریافت : 0

     

 شیوه نامه های اجرائی 

                               آئین نامه ها  لینکهای مرتبط آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)             
  

              

           معاونت  آموزشي  وزارت بهداشت

               
راهنمای تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی جهت پایان نامه


                  صندوق رفاه دانشجويان                                                      سماسامانه      


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8