سه‌شنبه, 29 خرداد 1397

     

 شیوه نامه های اجرائی                                آئین نامه ها  لینکهای مرتبط          

         

           

      آئين نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D)             
  

              

           

معاونت  آموزشي  وزارت بهداشت

               
شیوه نامه اجرائی پایان نامه های کارشناسی ارشد               


             

               
          مصوبات شورایعلوم پایه                                                  

راهنمای تهیه و تنظیم طرح پیشنهادی جهت پایان نامه                  صندوق رفاه دانشجويان                                                    
                                          
                                                                                                                                  
                                                                سماسامانه      


DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8