چهارشنبه, 27 شهريور 1398

دسترسی به کتابخانهدفاعبه اطلاع متقاضیان شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد و PhD سال 1398 می رساند

موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون فاقد هرگونه خوابگاه دانشجویی می باشد.دسترسی سریع

ویژه ها

فراخوان مقاله
آخرین اخبار

تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۷
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۱۲۸
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ 
 | 
نمایش تعداد بازدیدها : ۵۹

مرکز همکار با WHO

فرم درخواستجشنواره پژوهشی
پیوندها

                     

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8